Könssjukdomar

En könssjukdom är en infektion som är sexuellt överförbar, alltså en infektion som smittar genom samlag eller sexuellt umgänge. Det finns inte bara en könssjukdom utan flera olika. Symptomen för könssjukdomar skiljer sig åt, likaså hur man skyddar sig samt behandlar en uppkommen sjukdom. En del av de infektioner som man kan få via sex ingår också i smittskyddslagen.

Risken för smitta är som störst vid samlag med en penis, såväl vaginalt som analt. De flesta könssjukdomar överförs nämligen via slemhinnor som kommer i kontakt med varandra. En del andra överförs via kroppsvätskor så som sperma eller sekret och några kan smitta via blodet.

För att skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner är det bäst att alltid använda kondom, då minskar risken för smitta, likaså vid användning av den kvinnliga kondomen femidom. För att kondomerna ska ge fullgott skydd måste de användas under hela samlaget och bör även användas på vibratorer och dildos om sådana sexleksaker delas med någon annan. En del könssjukdomar smittas även via oralsex och man kan då med fördel även använda kondom eller en så kallad slicklapp.

Som tidigare nämnts så skiljer sig symptomen åt mellan de olika könssjukdomar som finns. Ett av de vanligaste symptomen på könssjukdom är att man upplever obehag eller att det svider när man urinerar. Ett annat symptom är att det uppkommer flytningar som luktar illa, i en annorlunda mängd eller avvikande färg.

Om man tror att man har smittats av en könssjukdom bör man testa sig så att man kan få behandling. Testa sig kan man göra på en vårdcentral, en gynekologisk mottagning, på en ungdomsmottagning eller på en hud- och könsmottagning. Namnet på mottagningen kan skilja sig åt beroende på i vilket landsting man bor. Andra vanliga namn är Sesam och mottagning för sex och samlevnad. Ett test kan göras via urinprov, blodprov eller med ett så kallat pinnprov.

Det är inte bara symptomen som skiljer sig åt när det kommer till könssjukdomar, även behandlingarna skiljer sig beroende på vilken sjukdom man har drabbats av. En del sjukdomar går inte att behandla utan är kroniska. Dessa sjukdomar ingår också i smittskyddslagen och man är då skyldig att meddela sina sexpartners sedan en tid tillbaka. Detta sker anonymt och de personer som du har haft sexuellt umgänge med kommer då att bli kallade av mottagningen för att själv testa sig. En obehandlad sjukdom som går att behandla kan leda till komplikationer så som infertilitet.

Klamydia

Att få en könssjukdom kan kännas väldigt jobbigt, speciellt om man inte har någon kunskap om olika könssjukdomar och hur de ter sig eller vilka följder de kan ha. Alla könssjukdomar behöver dock behandlas på ett eller annat sätt. Misstänker du att du har fått en könssjukdom bör du därför söka vård på en vårdcentral eller ungdomsmottagningen.

Den vanligaste könssjukdomen

I Sverige finns det ett flertal könssjukdomar som cirkulerar. Vissa är allvarligare än andra, men de allra flesta är enkla att behandla. Klamydia är en sådan sjukdom som är mycket vanligt förekommande. Klamydia kan du få om du har haft samlag utan kondom och klamydia smittar både män och kvinnor.

Symptomen som uppstår efter att du har blivit smittad är att det svider när du kissar och att du kan få illaluktande flytningar. De allra flesta människor som har blivit smittade märker dock inte av någonting. Har du haft oskyddat sex bör du därför besöka en mottagning för provtagning om du är osäker.

Behandling

Har du blivit smittad med klamydia behöver du behandlas med antibiotika. Det är endast antibiotika som kan hjälpa till att bli av med könssjukdomen. Antibiotikan kommer i form av tabletter. Du måste se till att äta hela kuren för att garanterat få infektionen att försvinna.

Är du under 25 år kan du vända dig till ungdomsmottagningen. Där är antibiotikabehandlingen helt kostnadsfri. Du behöver inte betala för din medicin och inte heller för ditt läkarbesök. Är du däremot över 25 år behöver du vända dig till en mödravårdscentral. Besöket kostar ingenting om du inte går till en privat mottagning, men du behöver betala din antibiotika.

Du kommer att få din medicin utskriven av den mottagning som du har tagit provet på. Om du har tagit ett test hemma kommer du att få skicka in ditt prov och sedan vänta cirka 10 dagar innan du får provsvar. Om ditt prov visar positivt kommer du själv att få skriva ut din remiss och söka vård.

Kom ihåg att du inte ska ha sex under tiden som du är under behandling. Anledningen till detta är för att du fortfarande kan smitta din partner eller bli smittad igen. När du är klar med behandlingen är det helt fritt att ha samlag precis som vanligt. För att du ska vara säker på att du har blivit av med könssjukdomen kommer en kontroll att utföras efter din behandling. Detta är ett kontrollprov som utför av mottagningen.

Gonorre

Gonorre är en könssjukdom som utan behandling kan leda till flera komplikationer, bland annat kan den leda till svårigheter att få biologiska barn. Om du misstänker att du kan ha smittats av Gonnore är det därför viktigt att du kontaktar en vårdcentral och testar dig så snart som möjligt för att undvika smittspridning.

Vad är gonnore?

Gonnore är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av en bakterie, Neisseria Gonorrhoeae. Huvudsakligen smittar den via vaginala och anala samlag, men den kan även smitta på andra sätt. Det är möjligt att få gonnore i munnen efter oralsex. Det är framför allt när slemhinnor kommer i kontakt med varandra som man riskerar att smittas, men gonnore kan även smita via sperma och slidsekret. Därför är det även möjligt att få en gonnoreinfektion i ögonen om de kommer i kontakt med sperma eller slidsekret. Gonnore kan smitta via fingrar, men risken för det är relativt liten då gonnorebakterien inte överlever länge efter att den har exponerats för luft.

Vilka symtom har gonnore?

Gonnore kan orsaka flera olika symtom. Men det är också bra att vara medveten om att gonnore ibland inte ger några symtom alls, så man kan bära på sjukdomen utan att man drabbas av några besvär. De vanligaste symtomen på gonnore är:

  • En svidande känsla när man kissar
  • Flytningar
  • Blödningar från slidan
  • Smärta i pungen
  • Svullna och rödkantade ögon

Man kan även i vissa fall drabbas av feber och smärta i lederna, samt värk i buken.

Hur behandlas gonnore?

Om du misstänker att du har gonnore så ta kontakt med närmaste vårdcentral, gynekolog, ungdomsmottagning eller annan mottagning. Oftast får du lämna ett urinprov, och ibland kan även prov från ändtarmen tas, samt prov på flytningar. Om du misstänker att du har gonnore i någon annan del av kroppen, till exempel svalget eller ögonen, så tas prov därifrån. Oftast får du svar inom ett par dagar.

Gonnore behandlas alltid med antibiotika. Ett nytt prov tas efter cirka en till två veckor för att undersöka om infektionen fortfarande finns kvar.

Gonnore står under smittskyddslagen

Det innebär att du är skyldig att undersöka dig i fall du misstänker att du kan ha smittats av gonnore. Du är också skyldig att berätta vilka du har haft sex med det senaste året, och även de är tvungna att testa sig. Detta är för att undvika att fler personer smittas. Därför ska du heller inte heller ha sexuellt umgänge igen innan du vet att du är fri från infektionen.

Syfilis

Trots att dess ursprung fortfarande är något av en gåta än idag är få könssjukdomar så mytomspunna som syfilis. Ett stort antal myter och olika konspirationsteorier florerar om syfilis. “Kärt barn har många namn” är måhända ett sällsynt osmaklig uttryck i sammanhanget. Faktum kvarstår dock att få andra könssjukdomar gått under så många benämningar. “Dryparn”, “Den store imitatören”, och “Franska sjukan” är bara några exempel på hur sjukdomen benämnts genom åren.

Exakt hur syfilis fick sin början är oklart, men generellt sett finns två huvudspår. Enligt den första teorin påstås sjukdomen ha förts till Europa av sjömän som deltog i Christopher Columbus resa till Amerika. Det andra spåret hävdar envist att syfilis inte alls var något nytt i Europa, utan att européerna helt enkelt inte förmått att identifiera och klassificera sjukdomen.

De tidigast kända noteringarna om denna mytomspunna könssjukdom bedöms härstamma från Neapel och åren 1494/1495. Ursprungsplatsen för sjukdomsupptäckten kom länge att bidra till de äldre benämningarna på sjukdomen: “Neapolitanska sjukan”, “Italienska sjukan” respektive “Franska sjukan”. I Sverige kallades syfilis även skämtsamt för ”fransosen”.

Idag är syfilis en behandlingsbar sjukdom. De flesta smittas genom oskyddat samlag eller genom oralsex. Det är även möjligt att smittas via blod. Upptäckt och behandling av syfilis försvåras dock ibland dels genom dess varierande symptom i de olika faserna av sjukdomens utveckling samt genom ren okunskap om hur symptomen yttrar sig.

En bidragande parameter i sammanhanget är sjukdomens sega inkubationstid på upp till två månader, vilket bidrar till att den drabbade inte nödvändigtvis kopplar ihop symtomen med smittotillfället så snabbt som önskat. Initialt symtom är ett litet sår på huden, oftast antingen på könsorganen eller runt munnen.

I modern sjukvård delar vi upp sjukdomen i tidig syfliis och sen syfilis. I det tidiga utvecklingsstadiet kan infektionen smitta andra personer genom sexuella förbindelser. När sjukdomen väl utvecklas och hunnit till det andra stadiet överförs infektionen inte längre genom sex – dock kan smittan fortsatt sprida sig till andra personer via blodet. Exempelvis kan gravida kvinnor föra sjukdomen vidare till fostret.

Observera att syfilis är en anmälningspliktig sjukdom vilket innebär att om du märker att du är smittad är du skyldig att kontakta sjukvården, få behandling samt säkerställa att eventuella partners som du haft sex med även ges möjlighet att få ta del av behandling. Bortsett från att de initiala symptomen på syfilis kan vara nog så obehagliga, så kan obehandlad syfilis dessutom ligga kvar i kroppen och bidra till allvarliga skador på både nervsystem och hjärna långt senare i livet.

Kondylom

Som alla könssjukdomar kan en få viruset genital papillonbirusinfektion (kondylom) genom sexuell aktivitet. Sjukdomen orsakas av olika virus som heter humant papillonvirus, också kallat HPV.

Symptomen för kondylom kan vara både osynliga eller synliga. Kondylom kan orsaka så kallade könsvårtor, vårtor som framträder runt underlivet och kring anus öppning. Dessa vårtor kan både drabba livmoderbärare och penisbärare. Vårtorna kan se olika ut och ha olika färg och form. Vårtorna kan framträda en och en men oftast får en flera stycken i närheten av varandra. Ibland är de så nära att det ser ut som en stor. Kondylom kan även orsaka klåda och sveda. Ibland också sprickor i huden runt underlivet. Men kondylom kan även orsaka osynliga symptom, såsom virusförändring av slemhinnan. Detta kan en inte se med blotta ögat utan det krävs ett test för att upptäcka. En kan gå symptomfri i lång tid innan vårtor framträder. I vissa fall i flera år. Om de framträder alls. Detta virus kan även vara cellförändrande och kan i vissa fall leda till livmoderhalscancer.

Kondylom är väldigt smittsamt. Det uppskattas att 80 procent bland den vuxna befolkningen, som är sexuellt aktiva, antingen är smittade eller har varit det. Efter 25 års ålder minskar antalet personer som bär på viruset. Det är vanligast att kondylom smittar människor som är i början av sin sexuella karriär.
Det säkraste sättet att upptäcka kondylom är att regelbundet gå och testa sig för könssjukdomar. Och även att alltid skydda sig med kondom. Men då könssjukdomen också smittar via slemhinnorna och via vårtorna är det inte säkert att använda kondom ger ett tillräckligt skydd. Det allra säkraste sättet att skydda sig är att vaccinera sig mot viruset.

Idag erbjuds personer med livmoder att vaccinera sig gratis mot HPV viruset upp till 26 års ålder. Även personer utan livmoder kan vaccinera sig mot HPV-virus. Vaccinet ger då en del skydd mot kondylom och den typ av peniscancer som kommer från HPV-viruset. Vaccineringen görs genom att en får en injektion i armen vid tre tillfällen. Även vuxna kan vaccinera sig mot HPV men de får då betala kostnaden själva.

Om vaccinet ska ge fullgott skydd är det mest fördelaktigt att vaccineringen görs innan den unga personen har börjat vara sexuellt aktiv. Chansen är annars stor att personen redan har smittats. I dessa fall skyddar vaccinet ändå mot de typer av HPV- virus en ännu inte har blivit smittad av.

Då kondylom är en såpass vanlig könssjukdom som dessutom är väldigt smittsam och även kan vara svårupptäckt, så rekommenderas att antingen vaccinera sig, regelbundet testa sig på en STD-mottagning eller ungdomsmottagning och att alltid skydda sig med kondom.

HIV / AIDS

Många har hört orden HIV och AIDS men få vet vad de betyder. Många människor tror kanske att det är två olika ord för samma sak. I denna artikel kommer eventuella frågetecken och missförstånd att redas ut.

HIV

Detta ord är egentligen en förkortning av ordet humant immunbrist virus. Det är en infektion som kan smitta mellan människor. HIV överförs genom sexuell relation eller genom blod. Du kan leva som vanligt även om du har en HIV infektion, men bara om du tar medicin för det. Vet du däremot inte om att du har HIV och inte behandlar det, kan detta leda till AIDS.

AIDS

Detta sjukdomstillstånd kan du bara få om du inte har behandlat din HIV. Det är alltså ingen smittosam sjukdom som HIV är. AIDS är alltså utvecklingsstadiet från obehandlad HIV. I dag är AIDS inte samma dödliga sjukdom som den en gång var. Förr fanns det ingen behandling mot varken HIV eller AIDS och folk som fick detta dog. De som inte har behandlat sin HIV i tid, och fått AIDS som följd, får behandling i form av HIV medicin som ska hjälpa till att stärka immunförsvaret.

HIV / AIDS symtom

Det är inte alls säkert att du märker att du har HIV, vissa människor gör inte det, och det kan vara en stor anledning till vsrför man senare utvecklar AIDS. De typiska symtomen för HIV / AIDS kan vara följande:

– Feber och ont i halsen
– Trötthet
– Huvudvärk
– Svettningar på natten

Det är viktigt att veta att detta är typiska symtom för de flesta sjukdomar som finns och därför är det bäst att kolla upp dig på närmaste vårdcentral om du känner något av dessa symtom. Du behöver inte nödvändigtvis ha HIV bara för att du har ett eller flera av symtomen.

Behandling för HIV / AIDS

Har man fått konstaterat att man har HIV, kan man behandlas med bromsmedicin, men man kan inte bota HIV. Bromsmedicinen gör så att infektionen inte utvecklas till AIDS. Har du däremot fått AIDS, behöver du inte oroa dig, HIV medicinen används även för AIDS. Precis som de flesta mediciner, kan även denna medicin ge biverkningar. Det är främst diarré och illamående som kan uppkomma till följd av medicinen.

När ska du söka vård

Om du får något av symtomen ovan, ska du söka vård så fort du kan. Eftersom behandlingen börjar väldigt kort efter att du har fått en diagnos, kan detta hjälpa till att rädda ditt liv. Obehandlad AIDS leder oftast till döden. Det är därför viktigt att söka vård så fort som möjligt.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*